Kannanotto - Homeopatia ja Rokotteet

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry.                        20.12.2015


Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys haluaa selkeyttää yhdistyksen ja sen homeopaattien kantaa rokotuksiin. Rokotuksista on sekä hyötyjä että haittoja joista tulisi keskustella avoimesti sekä viranomaistaholla että kansalaiskeskusteluna.


Homeopaatti ei suosittele eikä kiellä käyttämästä rokotteita, sillä rokotteet eivät kuulu homeopatiaan. Rokottamispäätös kuuluu lasten vanhemmille tai henkilölle itselleen, joiden tulee saada puolueetonta ja asianmukaista tietoa rokotteiden hyödyistä ja haitoista. Homeopatiakoulutuksessa opiskelijat saavat tietoa rokotuksista ja rokotusten riskeistä

https://www.thl.fi/web/rokottaminen/kansallinen-rokotusohjelma

https://www.thl.fi/web/...haitat/haittavaikutukset/haitoista-ilmoittaminen

http://www.rokotusinfo.fi

Näkemyksemme on että homeopatia on arvokas terveyttä edistävä hoitomenetelmä, jolla voidaan vahvistaa elimistön puolustuskykyä ja tukea elimistön itseparantavia mekanismeja, muun muassa rokotusten jälkeisten vaivojen yhteydessä. Homeopatian käytöstä epideemisten sairauksien ennaltaehkäisyssä ei toistaiseksi ole kiistatonta näyttöä, vaikkakin homeopaattisten lääkkeitten hyötyjä sekä ennaltaehkäisyssä että hoidossa on dokumentoitu useiden 1800 ja 1900 luvun epidemioiden yhteydessä (Stefanovic. A. Homöopathie bei epidemischen krankheiten, AHZ Allgemeine Homöopathische Zeitung, 2015. 6. s.4-9.


Homeopatia ei kuitenkaan ole rokottamista, eikä homeopaattisten lääkkeiden vaikutusmekanismista ole toistaiseksi tavallisten rokotusten immunologista perustutkimusta vastaavaa tutkimusta. Terminologisen sekaannuksen välttämiseksi ei ole suositeltavaa puhua "homeopaattisista rokotusohjelmista".


Rokotuksista on sekä dokumentoituja hyötyjä että haittoja. Suomessa on suuri tarve avoimelle kansalaiskeskustelulle. Erityisesti viranomaistahon informaatio rokotusten haitoista ja riskeistä on karkeasti puutteellista ja vinoutunutta. Rokotusten mainonta mediassa on aggressiivista. Rokotusten hyötyjä väestötasolla painotetaan voimakkaasti, samalla kun haittoja yksilötasolla vähätellään tai raportoidaan alimitoitetusti. Homeopaattien vastaanotoille tulee paljon lapsia, joilla rokotusten jälkeen on ilmennyt oireita, toisinaan hyvin vakavia, mutta hoitava lääkäri on todennut että niiden yhteyttä rokotteeseen ei voida todentaa ja vaivoja ei saada paranemaan. Suomen terveysviranomaisten tulisi puolueettomammin huomioida tieteellinen tutkimusnäyttö rokotusten haitoista.


Erityisesti yksittäiselle lapselle annettavien rokotusten määrän lisääntyminen on huolestuttavaa. Useissa maissa rokotusten määrä lisääntyy jatkuvasti ja lakisääteinen rokotuspakko on suunnitteilla siitä huolimatta, että tutkimuksen valossa rokotusten lisääntyneen määrän turvallisuus imeväisiässä voidaan kyseenalaistaa.

N. Z Miller. G. S Goldman. Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Hum Exp Toxicol. 2011; 30(9):

1420-1428. doi:  10.1177/0960327111407644

Immunologi-lääkärin artikkeli rokotteiden immuniteettia kuormittavasta vaikutuksesta ja siitä seuranneista sairauksista.