Ammattitaito

homeopaatille koostuu monesta tekijästä:

Homeopatian koulutus Suomessa on yksityisten koulujen tuottamaa. SHA- Akatemia - (Turku ja Tampere) ja TSH - Transformational School of Homeopathy Helsinki (Helsinki) kouluttavat 4 vuoden koulutusohjelmalla homeopatian ammattikoulutusohjelmaa. Sen lisäksi opiskelijoilta vaaditaan riittävästi terveydenhuoltoalan koulutusta.


Homeopaatin on tunnettava elimistön toimintamekanismit ja hänellä on oltava hyvät perustiedot sairauksista ja niiden ilmenemisestä. Homeopaatilla voi olla pohjana mm. terveydenhoitoalan tutkinto, riittävät opinnot lääketieteen perusteista tai lääketieteen tutkinto.


Homeopaatin on tunnettava ja osattava mm. oman alansa perusmetodit, anamneesin teko ja lääkeaineiden Materia Medica ja Repertorion käyttö. Tärkeää on myös että homeopaatti on hyvä kuuntelija ja ihmistuntija joka ymmärtää potilaan kertomuksesta sen keskeisen asian mikä pitää tasapainottaa kehossa ja mielessä.


Homeopatia on kokonaisvaltaisen lähtökohtansa vuoksi vaativa ala jonka sisäistämiseen kuluu opiskelijalta ja myös valmistuneelta homeopaatilta jonkin aikaa. Sen vuoksi homeopatian jatkokoulutus-seminaarit kuuluvat jokaisen homeopaatin työelämään aina siihen asti kunnes jää työstään eläkkeelle. Yhdistykset ja homeopatiakoulut järjestävät jatkokoulutusta ammattihomeopaateille tai homeopaatti voi hakeutua jatkokoulutuksiin ulkomaille.

Koulutetun homeopaatin ammattinimike - Diplomihomeopaatti (ei suojattu tai valvottu CAM-terapia lain puuttumisen vuoksi) on näistä oppilaitoksista valmistuneiden homeopaattien ammattinimike. Opiskelija on suorittanut hyväksytysti neljän vuoden opinnot, lopputentin ja diplomityön.


CAM-terapia lain puuttumisen vuoksi tarkista että homeopaattisi on suorittanut loppututkinnon homeopatian yhdistyksien hyväksymässä koulussa. Koulutettu homeopaatti on myös jäsenenä homeopatian ammatillisessa yhdistyksessä kuten Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry tai Suomen Homeopaatit ry.