Uusi teemapäivä Suomeen: Luontaishoitojen päivä 23.1.


Luontaishoidot saavat oman vuotuisen teemapäivän Suomeen 

ensimmäistä kertaa 23. tammikuuta 2021. 

Tarkoitus on tuoda kansalaisille lisää tietoa ja ymmärrystä jo 

laajasti suomalaisten käytössä olevista hoidoista, joilla on monta

 nimeä luontaishoitojen lisäksi kuten täydentävät hoidot, 

vaihtoehtoiset hoidot, CAM-hoidot (complementary and alternative 

medicine) ja Hyve-hoidot (hyvinvointia ja terveyttä edistävät hoidot).


Oman teemapäivän luominen on tärkeä askel kohti asiallisempaa

keskustelukulttuuria sekä mahdollisuus syventää tietoutta mm.

kuluttajien oikeudesta mennä luontaishoitoihin, ihmisten oikeudesta 

kertoa avoimesti terveydenhuollon ammattihenkilöille käyttämistään 

luontaishoidoista osana itsehoitoaan sekä koulutettujen 

ammatinharjoittajien oikeudesta tehdä työtä luontaishoitajana.

Luontaishoitojen päivää lanseeraavassa suunnitteluryhmässä ovat 

mukana Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n lisäksi Suomen 

Terveysjärjestö STJ ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry  ja Suomen 

Terveystuotekauppiaiden Liitto ry. Tarkoitus on kannustaa muita 

alan toimijoita, yrittäjiä, mediaa ja kuluttajia omalta osaltaan 

levittämään tietoa luontaishoidoista erityisesti 23.1., jolloin yhdessä 

mahdollistamme yhteiskunnan avautumista luontaishoitojen 

valtavalle mahdollisuuden vaikuttaa kansalaisten hyvinvointiin ja 

itsehoitoon.

 

#luontaishoitojenpäivä #23.1.