Homeopatian kirjallisuutta ja julkaisuja

CAM 2020

CAM 2020

The Contribution of Complimentary an Alternative Medicine to sustainable healthcare in Europe

Täydentävien hoitomuotojen mahdollisuudet kestävän kehityksen terveydenhoidossa Euroopassa.CAMDOC EU;n englanninkielinen julkaisu netissä lataa linkistä:

WHO;n World Health Assembly - korkein päätöselin terveysasioissa on kahdessa lausunnossaan kehottanut jäsenvaltioitaan seuraaviin toimiin:
Integroimaan perinteinen luonnonlääketiede ja CAM-terapiat kansainvälisen terveydenhoitojärjestelmän sisälle kehittäen kansallisia järjestelmiä.
Tukea CAM-terapioiden käyttöä lisäten tietoa ja tutkimusta
Perustaa CAM-terapeuttien järjestelmä rekisteröintiä, lisensointia tai lailliseksi tunnustamista varten
Edistää CAM-terapioiden saatavuutta ja että se on edullista käyttäjille

Eurocam on Euroopan Täydentävien hoitomuotojen potilas, lääkäri ja ammatinharjoittajien yhdistyksien järjestö joka tarjoaa tietoa CAM-hoidoista.
Sen mukaan Euroopassa on tällä hetkellä 145.000 täydentävien hoitomuotojen lääkäriä ja 160.000 CAM-terapeuttia joko virallistettuna tai ilman. Vertailun vuoksi EU:ssa on 475.000 ammattiaharjoittavaa lääkäriä.