Robert Hahn Tutkimus Homeopatian Tutkimuksesta ja miten Homeopatiaa kohdellaan mediassa.

Mistä on oikeastaan kyse?

Valeuutisia vai aitoja tutkimustuloksia

Mediassa on taas uutisoitu paljon valeuutisista ja nykyisin onkin paljon väittämiä, joita perustellaan tutkimuksella. Robert G. Hahn  Anaestesian ja ensiapulääketieteen professori ja tutkija Södertäljen sairaalasta on itsenäinen tutkija, joka ei ole koskaan työskennellyt homeopatian parissa. Alkusysäyksen aiheutti Klaus Linde et al 1997 tekemä tutkimus, jossa 89 kliinisen kokeen mukaan homeopatian odds ratio - tilastollinen luku oli 2.45 ja osoitti merkittävää tilastollista näyttöä homeopatian hyväksi. Sitten hän kiinnostui homeopatian saamasta negatiivisesta julkisuudesta ja päätti tutkia mistä se on peräisin. 

Esitelmä, jonka hän piti HRI kongressissa Lontoossa 2019 on nyt katseltavana videona sivuilla www.hri-research.org. 

Robert Hahn Videoitu puheenvuoro tutkimuksesta HRI 2019


Robert Hahn HRI 2019 Puheenvuoro kokonaan

You tuben hakuna: Professor Robert Hahn | HRI London 2019

Hahn ihmettelikin aluksi miksi ihmiset esittävät väittämiä, jotka eivät ole totta? Eivätkö he osaa lukea? Vähitellen hänelle hahmottui tarkempi käsitys siitä miksi homeopatiasta esitetään niin paljon negatiivista, vaikka on niin paljon positiivista tutkimustulosta. Taustalta paljastui marginaaliryhmä skeptikoita, joita Ruotsissa on noin 3000 henkilöä. 

"He voivat olla opettajia, matemaatikkoja, tietoteknikoita, keitä tahansa tavallisia ihmisiä. Heitä yhdistää kuitenkin se, että he voivat ylittää helposti rajoja, joita kukaan koulutettu tutkija ei ylittäisi. He ovat usein tieteenrajalta, mutta eivät todellisia tiedeihmisiä. He eivät tee työtä kyseisellä alalla, eivät tutki kyseistä alaa, eivätkä todella tunne asiaa, josta esittävät tietävänsä. Mutta heillä on paljon mielipiteitä asiasta. Heillä on hyvät yhteydet mediaan ja media uskoo heitä, koska he esittävät olevansa tieteen edustajia. Media uskoo, että nämä ihmiset tekevät todella kaikkensa aidosti tieteen nimissä. He todella uskovat niin. Mutta itse en usko, että heillä on mitään tekemistä tieteen kanssa", sanoo Robert Hahn esitelmässään. 

Hänen mukaansa useiden meta-analyysien julkisuuteen tulleet päätelmät osoittavat tulosten manipuloinnista ja huonosta ammattitaidosta tutkimuksen teossa. Hänen mukaansa jotta homeopatialla ei olisi kliinistä vaikutusta pitää tutkimuksen tekijän poistaa yli 90% saatavilla olevasta kliinisestä tutkimuksesta. Valeuutisissa pitää todellakin olla tarkkana puolin ja toisin. 

Meta-analyyseistä voit lukea lisää Osa3 Luontaisterveys 1/2020. 

Tämä on lainaus Homeopatian Tutkimusta käsittelevästä artikkelisarjasta Luontaisterveys 3/2020