TIETOSUOJASELOSTE

Pohjoismainen homeopaattiyhdistys ry

Laatimispäivä 21.5.2018

1.Rekisterinpitäjä:

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys C/o Pakkanen

Tuhtopolku 2 as 29, 20810 TURKU PHYsihteeri@gmail.com

Rekisterinumero 172.481


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Minna Keitu PHYsihteeri@gmail.com


3. Rekisterin nimi

Pohjoismainen homeopaattiyhdistys ry - jäsenrekisteri

Osarekisterit

Pohjoismainen homeopaattiyhdistys ry - jäsenmaksurekisteri

Pohjoismainen homeopaattiyhdistys ry - Hahnemann postituslista


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyksen sääntöjenmukaisen toiminnan toteuttaminen,

Jäsenmaksun laskutus


5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten yksilöinti- ja yhteystiedot -nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti, koulutustiedot, jäseneksi haku ja hyväksyminen, yrityksen yksilöinti ja yhteystiedot, nettisivuilla olevat vastaanoton julkiset tiedot, 


Osarekisterin jäsenrekisteri tietosisältö: Laskutusosoite, jäsenen nimi,

Osarekisterin Hahnemann postituslista: sähköpostiosoite, sähköpostiosoite poistetaan listalta pyydettäessä tai kun postiosoite ei enää ole toiminnassa. Listalla oleville lähetetään vain ilmoitus Hahnemann-päiviin liittyen. 

Tietojen julkisuus ja salassapidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jäsenen tietoja ei luovuteta edelleen. Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseneltä itseltään saadut tiedot.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne.

Jäsenmaksukaavakkeet tulostetaan kopiointiyrityksessä - Maksulapussa jäsenen nimi

Pohjoismainen homeopaattiyhdistys antaa vuosittain jäsenlistan yhteistyökumppaninsa LKL:n käyttöön jossa Nimi, Paikkakunta, Jäsenyysstatus

Pohjoismainen homeopaattiyhdistys antaa vuosittain jäsenlistan yhteistyökumppaninsa STJry:n käyttöön lehtipostitusta varten jossa Nimi ja osoite

Tilitoimisto ja toiminnantarkastaja saavat vuosittain rekisteristä nimilistan. - Jäsenen nimi


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA;n ulkopuolelle

Ei tiedon siirtoa ilman asianosaisen lupaa.


9. Rekisterinsuojauksen periaatteet

A) manuaalinen aineisto

Jäsenrekisteri tulostetaan paperille ja säilytetään sihteerillä

B) ATK:lla käsiteltävä aineisto

On sihteerin tietokoneella käsiteltävässä muistitikussa.

Jäsenrekisteri ja maksurekisteri


Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteriä sopivaksi katsomansa ajan kuitenkin vähintään kymmenen vuotta toimikaudesta laskien.