ELÄINHOMEOPATIA

Homeopatiaa voidaan ihmispotilaiden lisäksi käyttää yhtä hyvin myös eläinten hoidossa. Monet homeopaatit hoitavatkin sekä ihmisiä että eläimiä. Molempien hoidossa käytetään samoja lääkeaineita, ja niillä on sama vaikutus. Eläinhomeopatialla voidaan auttaa sekä lemmikki- ja harraste-eläimiä, kuten kissoja, koiria, jyrsijöitä ja hevosia, että myös tuotantoeläimiä, kuten lampaita, kanoja ja lehmiä. Homeopaattisia lääkkeitä voidaan käyttää tavallisen lääkehoidon ohella, koska homeopatia ei vaikuta tavallisten lääkkeiden tehoon. Homeopatia ei aiheuta myöskään eläimille sivuvaikutuksia, mutta aluksi voi joskus tulla niin sanottu ensireaktio eli oireiden paheneminen vähäksi aikaa. Se menee kuitenkin nopeasti ohi ja tarkoittaa yleensä sitä, että lääke on alkanut tehota.

Eläinhomeopatiasta voi olla apua erilaisissa fyysisissä vaivoissa sekä käyttäytymisongelmissa ja pelkotiloissa. Eläinten homeopaattisessa hoidossa on tärkeää, että eläinhomeopaatti tapaa hoitamansa eläimen henkilökohtaisesti ja haastattelee eläimen omistajaa. Omistaja on avainasemassa eläimen oireiden kuvailemisessa. Oikea lääkeaine valitaan oirekokonaisuuden mukaan. Yleensä eläinhomeopaatit tekevät siis kotikäyntejä sekä talli- ja tilakäyntejä. Varsinkin käyttäytymisongelmissa eläintä on hyvä tarkkailla sen omassa ympäristössä. Eläimen omistaja on avainasemassa myös hoidon aikana. Eläimen oireiden ja voinnin muutoksia on tärkeää seurata. Joskus homeopaattista lääkettä vaihdetaan tai hoitoa jatketaan toisella aineella. Kroonisemmissa tiloissa hoito on pitkäjänteistä ja saattaa vaatia useampia seurantakäyntejä esimerkiksi useiden kuukausien ajan. Akuuteissa ongelmissa lääkeaineet vaikuttavat nopeasti. Yleensä eläimiä on helppo lääkitä homeopaattisilla valmisteilla, koska ne eivät maistu pahalta. Eläimet ottavat nämä lääkkeet mielellään. Tuotantoeläimille lääkkeet lisätään yleensä juomaveden joukkoon ja lääkitään suurempia laumoja yhtä aikaa. Ohessa hieman lisätietoa siitä, millaisiin ongelmiin homeopatiaa voidaan eläimillä käyttää.

 

Kissat

Kissoilla homeopatiaa voidaan käyttää esimerkiksi toistuviin virtsatietulehduksiin, virtsakiteisiin, maksa- ja munuaisongelmiin, suolistotulehduksiin, nopeuttamaan steriloinnista ja kastroinnista paranemista, merkkailuongelmiin sekä kissalauman välisiin ristiriitatilanteisiin ja mustasukkaisuuteen. Akuutit ripulit ja alkavat virtsatietulehdukset hoituvat nopeasti homeopatialla.

Koirat

Koirilla homeopatiaa voidaan käyttää esimerkiksi suolisto-ongelmien, kuten kroonisen suolistotulehduksen tai IBD:n hoitoon, iho-ongelmiin, kuten hot spotteihin, ihottumiin, furunkuloosiin ja allergiaoireisiin, korvatulehduksiin, hormonaalisiin ongelmiin, kuten valeraskauksiin, sekä käyttäytymisongelmiin, kuten ukkospelkoon, aggressioihin tai ylivilkkauteen käyttäytymisterapian ohella. Akuutit vaivat, kuten ripulit, kennelyskät, ampiaisen pistot ja loukkaantumisista toipuminen hoituvat helposti homeopatialla. Homeopatiasta on hyötyä myös nivelongelmissa ja pennuilla kasvuhäiriöissä.

Jyrsijät ja muut pieneläimet

Pieneläimillä voidaan hoitaa erilaisia akuutteja tiloja, kuten ruoansulatusongelmia ja loukkaantumisia sekä vilustumisia. Myös kroonisemmissa vaivoissa kannattaa kysyä neuvoa eläinhomeopaatilta.

Hevoset

Homeopaattisia valmisteita voidaan käyttää hevosilla hyvin monipuolisesti akuuteissa ja kroonisissa vaivoissa. Homeopatia sopii vammojen ja haavojen, puremien ja pistojen sekä kuumeen hoitoon. Mitä nopeammin nyrjähdysten, revähdysten, venähdysten tai murtumien homeopaattinen hoito aloitetaan, sitä parempi on toipumismahdollisuus. Homeopatiaa käytetään onnistuneesti myös muiden kavio- ja jalkavaivojen hoidossa kuten ontumisissa, tulehduksissa ja rivissä. Hengitystie- ja ihovaivoissa kuten yskä, allergia, puhkuri, kesäihottuma ja sarkoidit kartoitetaan hevosen tilanne ja oirekokonaisuus kattavasti. Vatsavaivoissa (ähky, ripuli, ummetus) hoidon nopea aloittaminen on tärkeää. Hevosen omistaja voi varautua homeopaattisin valmistein myös varsomiseen. Homeopaattisia valmisteita voidaan käyttää rasituksesta toipumiseen ja ennaltaehkäisevästi. Moni hevonen saa avun homeopatiasta mieliala- ja käytösongelmissa, vaikkapa kopitustilanteisiin tai kilpailujännitykseen.

Lehmät

Lypsykarjan monia tavanomaisia vaivoja ja sairauksia voidaan hoitaa lempeästi homeopatialla. Homeopatiasta voi saada apua esimerkiksi jalka- ja sorkkavaivoihin, ruokinnallisiin sairauksiin, utaretulehduksiin, sekä poikimiseen liittyviin ongelmiin. Hedelmällisyyteen liittyvät ongelmat kuten hiljainen kiima, epämääräiset valuttelijat ja munasarjarakkulat hoituvat tehokkaasti homeopaattisilla lääkeaineilla. Homeopatian avulla voidaan myös nopeuttaa erilaisista tapaturmista aiheutuneiden vammojen kuten nyrjähdysten, ruhjevammojen, pistosten ja puremien sekä haavojen ja paiseiden paranemista ja helpottaa niistä aiheutuvaa kipua. Homeopatialla hoidettaessa ei tarvitse olla huolissaan varoajoista lihan tai maidon suhteen, jolloin hoidettavan eläimen maito voidaan lypsää tankkiin, jos maito muuten täyttää laadulliset vaatimukset. Myös poistettavien, oireilevien eläinten oloa voidaan helpottaa homeopatialla kyytiä odotellessa.

Lampaat

Lampailla homeopatiaa voidaan käyttää esimerkiksi ruoansulatushäiriöihin kuten syömättömyyteen, ripuleihin ja puhaltumiseen. Karitsoimiseen liittyvät ongelmat kuten jälkeisten jääminen, hidas maidon herumisen käynnistyminen ja utaretulehdukset voidaan hoitaa homeopatialla. Lisäksi erilaiset tapaturmista aiheutuneet vammat paranevat homeopatian avulla nopeammin.

Kanat

Kotikanalaharrastuksen lisääntyessä myös kanojen luonnonmukainen hoito on lisääntynyt. Homeopatialla voidaan hoitaa kanojen vilustumisia kuten hengitystievaivoja sekä tietysti vammoja ja haavoja. Homeopatiaa voidaan käyttää munintaongelmissa ja haudotettaessa munia sekä tipujen kasvu- ja kehitysongelmissa. Sulkasatoa ja käytösongelmia voidaan hoitaa homeopatialla. Lisäksi homeopatialla hoidetaan ruuansulatusongelmia, silmävaivoja ja stressitiloja ja pelästymisten aiheuttamia vaivoja.